το πρόγραμμα

Βοηθάμε τον κάθε  αθλητή  που κάνει πρωταθλητισμό σε οποιοδήποτε άθλημα ή ομάδα να βάλει και το μυαλό του στην εξίσωση της επιτυχίας του . Η διάρκεια του προγράμματος  είναι ένας χρόνος περίπου και απαιτεί από τους αθλητές γονείς και προπονητές και στελέχη της ομάδος συγκριμένες δράσεις.
Ένα τυπικό πρόγραμμα έχει τις παρακάτω διαστάσεις:

Σύστημα μέτρησης


Αίσθηση ομάδας


Eπιβράβευση

Συσχετισμός διανοητικής κατάστασης και επιδόσεων του κάθε ατόμου σε εφαρμογή ( on line ).


Δουλεία σε συμπεριφορές που δημιουργούν αίσθηση ομάδας με ομάδα προπονητών.


Αποδοχή, υποστήριξη από την ίδια την ομάδα.

Διανοητική ανθεκτικότητα


Νοητική προπόνηση


Ομάδες γονέων

Εστίαση, αυτοπεποίθηση, υποκίνηση, διαχείριση άγχους, διαμόρφωση συνηθειών, συναισθηματική σταθερότητα.


Σύστημα νοητικής προπόνησης , τεχνικές αυθυποβολής, και έλεγχός του ασυνειδήτου από τον αθλητή


Σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με το ρόλο τους και τις στάσεις και συμπεριφορές τους που ευνοούν την απόδοση